Garanție

Satisfacţia dumneavoastră reprezintă o responsabilitate esenţială pentru noi, de aceea investim toate resursele pentru a vă oferi cea mai bună calitate atunci când achiziţionaţi unul dintre produsele noastre. Toate materialele folosite în procesul de producţie provin de la cei mai performanţi furnizori şi au fost supuse unor procese de testare înainte de vânzare. Tehnologia şi etapele de manufactură implicate corespund celor mai înalte standarde de calitate.

Durata garantiei

Garanția reprezintă certitudinea calității oferite de HEA RG RO SRL şi se aplică oricărui produs achiziționat din rețeaua magazinelor noastre şi de pe fabricasaltele-rg.ro

Durata de garanție este limita de timp care curge de la data cumpărării produsului, până la care producătorul îşi asumă responsabilitatea remedierii sau înlocuirii produsului achiziționat, pe cheltuiala sa, dacă deficiențele nu sunt imputabile consumatorilor. Pentru produsul achiziționat din magazinele noastre, oferim o garanție de 30 de zile sau mai mult, în funcție de produsul achiziționat, de la data cumpărării. Pentru orice defecte pe care le-aţi putea descoperi în această perioadă de timp vă invităm să aduceți produsul cât mai repede la unul din magazinele noastre pentru a fi evaluat.

Condiții de garanție

Garantăm că produsul achiziționat de la HEA RG RO SRL este un produs sigur, nou (nefolosit), autentic (produsul prezintă elementele de identificare ale mărcii legal înregistrate) şi lipsit de orice defect. În condițiile respectării instrucțiunilor de utilizare si de întreținere, produsul prezintă parametri de calitate şi performanţe normale (la care consumatorul se poate aştepta în mod rezonabil), date fiind natura şi scopul pentru care a fost realizat produsul, pe durata medie a utilizării.

Important: Garanția se aplică doar în cazul în care cumparatorul face dovada achiziţiei produsului – este obligatorie prezentarea bonului de casă sau a facturii fiscale.

Modalităţi de asigurare a garanţiei: Garanţia va fi asigurată conform legislatiei in vigoare si este specifica fiecarui tip de produs comercializat, cu conditia respectarii utilizarii corespunzatoare a produselor.

Repararea produsului

Înlocuirea produsului – dacă acesta nu poate fi reparat
Returnarea contravalorii produsului, daca nici repararea, nici inlocuirea nu sunt posibile.

Condiţii în care garanţia devine inaplicabilă sau nulă

  • uzura morală şi uzura fizică normală a produsului;
  • decolorarea produsului sau a unor părţi componente în urma expunerii prelungite la factori severi de mediu (soare sau la o altă sursă puternică de căldură, umiditate, ploaie, zăpadă, etc.);
  • deteriorări ale produsului în urma unor calamităţi (foc, cutremur, inundaţie, trăsnet, etc.), accidente, incendiere sau furt;
    defecte produse de transportul, manipularea şi depozitarea în condiţii improprii (temperatură şi umiditate excesive, şocuri termice – variaţii de tip cald / rece, imersare, etc.);
  • defecte cauzate de utilizarea neadecvată, în mod abuziv, incorectă, modificată a produsului şi/ sau în condiţii improprii, altele decât cele pentru care acesta a fost testat şi proiectat;
  • intervenţia, repararea sau modificarea făcută de persoane neautorizate, inclusiv vopsirea produsului;
  • deteriorări ale produsului cauzate, voluntar sau involuntar, de şocuri mecanice (rupere, agăţare, lovire, zgâriere, etc.), animale de companie, rozătoare şi alţi dăunători;
  • întreţinere defectuoasă (curăţarea folosind metode sau produse neadecvate);